Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1341 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-08-24
Data wydania:2005-07-28
Data wejscia w życie:2005-08-24
Data obowiązywania:2005-08-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1341 z 2005pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1341 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1358 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1357 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1356 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1355 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zezwolenie na tranzyt drogą powietrzną

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1354 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1353 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1352 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1350 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1349 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z połączeniem sieci telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1346 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1345 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1344 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1343 z 20052005-08-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1342 z 20052005-08-24

  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1348 z 20052004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów, które muszą spełniać koszty dystrybucji przy wyliczaniu kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1347 z 20052004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1351 z 20050205-08-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.