Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1917 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzone na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-11-09
Data wydania:2004-12-02
Data wejscia w życie:2004-04-30
Data obowiązywania:2005-11-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1917 z 2005


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 223                — 14851 —                Poz. 1917


1917

POROZUMIENIE dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzone na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 25 czerwca 2003 r. na Rodos zostało sporządzone Porozumienie dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), w następującym brzmieniu: Przekład POROZUMIENIE dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) Sygnatariusze niniejszego porozumienia, Państwa Członkowskie ICMPD, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, Doceniając działania i środki podjęte przez ICMPD — w celu przyczyniania się do rozwoju nowatorskich, wszechstronnych i zharmonizowanych w skali międzynarodowej rozwiązań w kwestiach migracji w ramach zasad prawnych przyjętych na poziomie międzynarodowym, — w celu określenia i dalszego rozwoju najlepszych praktyk i standardów mających na celu poprawę sprawności i skuteczności zarządzania przez Państwa migracjami, — w celu poprawy i usprawnienia współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie polityki migracyjnej i zarządzania migracjami, w tym kontaktów i dialogu pomiędzy krajami pochodzenia, tranzytowymi i docelowymi, — w celu promowania i rozwoju strategii w zakresie zwalczania i ograniczania nielegalnej migracji oraz przemytu i handlu ludźmi, — w celu ułatwienia tworzenia równoważnych i wszechstronnych systemów migracji zgodnych z przepisami prawa, — w celu ułatwienia wymiany informacji na temat danych dotyczących migracji obejmujących informacje o krajach pochodzenia; Uznając, że Porozumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) z dnia 1 czerwca 1993 r., zmienione i przedłużone w dniu 27 marca 1996 r. oraz w dniu 26 kwietnia 1996 r. wygasa z dniem 30 kwietnia 2004 r.; AGREEMENT regarding the Third Modification of the Agreement on the Establishment and Functioning of the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) The signatories of this Agreement, Member States of ICMPD, hereinafter referred to as the Contracting Parties; Appreciating the measures and actions taken by ICMPD — to contribute to the development of innovative, comprehensive and internationally harmonized solutions to migration challenges within the framework of internationally accepted legal principles; — to identify and further develop best practices and standards in order to improve the efficiency and effectiveness of the migration management of States; — to improve and facilitate regional and international co-operation in the field of migration policy and migration management, including contacts and dialogue between countries of origin, of transit and of destination; — to promote and develop strategies to combat and to reduce irregular migration and smuggling and trafficking of human beings; — to facilitate the establishment of sustainable and comprehensive systems for orderly migration, and — to facilitate the exchange of information on migration-relevant data including information on countries of origin. Recognizing that the Agreement on the Establishment and Functioning of the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) of 1 June 1993 as modified and prolonged on 27 March 1996 and on 26 April 1996 is scheduled to expire on 30 April 2004;


< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1917 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1920 z 20052005-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1919 z 20052005-11-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1918 z 20052005-11-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1916 z 20052005-11-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1915 z 20052005-11-09

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisana w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Brak planu zagospodarowania przestrzennego

  Po ostatniej zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym plany sporządzone przed rokiem 1994 stracą swoją ważność. Jeżeli gmina na dzień 01.01.2003 nie przystąpi (...)

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Zasady funkcjonowania spółdzielni pracy

  Jaka ustawa reguluje zasady funkcjonowania spółdzielni pracy? Jakie są zasady podejmowania decyzji? Gdzie szukać wiedzy na ten temat?

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Data przystąpienia wspólnika do spółki

  Aktem notarialnym z dnia 7 maja przystąpił do spółki komandytowej trzeci wspólnik - komplementariusz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 21 czerwca. Data (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-09 poz. 1918

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-24 poz. 1186

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynanarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r., zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-12 poz. 1236

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-04 poz. 1116

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-13 poz. 1297

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie tymczasowego stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.