Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 219 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chorzeli w województwie mazowieckim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-15
Data wydania:2005-02-11
Data wejscia w życie:2005-02-15
Data obowiązywania:2005-02-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 219 z 2005


219

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chorzeli w województwie mazowieckim Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje: §


1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Chorzeli. §

2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 13 marca 2005 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Dziennik Ustaw Nr 27                — 1815 —                Poz. 219


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. (poz. 219)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. 1 1

Termin wykonania czynności wyborczej 2 w dniu wejścia w życie rozporządzenia

Treść czynności wyborczej 3 — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chorzeli — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej — powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej — zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia — powołanie obwodowych komisji wyborczych, — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych — rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat — sporządzenie spisu wyborców — zakończenie kampanii wyborczej — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców — przeprowadzenie głosowania

2

do 18 lutego 2005 r.

3 4 5

do 18 lutego 2005 r. do 23 lutego 2005 r. (do godz.

2400) do 28 lutego 2005 r.

6

do 1 marca 2005 r.

7

od 2 marca 2005 r.

8

do 2 marca 2005 r.

9 10 11 12

do 9 marca 2005 r. 11 marca 2005 r. o godz. 2400 12 marca 2005 r. 13 marca 2005 r. godz. 600—2000

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 219 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 234 z 20052005-02-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 2005 r. sygn. akt K 17/03

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 20052005-02-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2005 r. sygn. akt SK 49/03

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 232 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 231 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 230 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 229 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 228 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 227 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 226 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 225 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 224 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 223 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 222 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 221 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 220 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 218 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja wyborów proporcjonalnych

  Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

 • Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

  Anglik na stałe zamieszkały w swoim kraju kupuje lokal mieszkalny w Polsce. Czy obcokrajowiec (obywatel Wielkiej Brytanii) nabywając na własność lokal mieszkalny w Polsce (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 357

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Łaskarzew w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw z 2005-07-22 poz. 1135

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cegłów w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 901

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Świebodzice w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-31 poz. 140

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-25 poz. 98

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Mroczy w województwie kujawsko-pomorskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.