Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 504 z 2005 - Strona 17

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-04-07
Data wydania:2005-03-14
Data wejscia w życie:2005-04-15
Data obowiązywania:2005-04-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 504 z 2005 - Strona 17


Strona 17 z 19

Dziennik Ustaw Nr 58                — 3846 —

27. Dyplomy uzyskania tytułu zawodowego                Poz. 504


Numer wzoru 1 98

Symbol 2 MENiS-II/105/2

Przeznaczenie 3 dla osób uzyskujących tytuł zawodowy po zdaniu egzaminu z nauki zawodu albo przygotowania zawodowego, z wyjątkiem osób uzyskujących tytuł zawodowy pielęgniarki i położnej


28. Protokoły egzaminów Numer wzoru 1 99 100 101

Symbol 2 MENiS-I/108/2 MENiS-II/157/2 MENiS-II/153/2

Przeznaczenie 3 protokół egzaminu dojrzałości zbiór protokołów egzaminu dojrzałości protokół egzaminu z nauki zawodu albo przygotowania zawodowego, z wyjątkiem egzaminu z przygotowania zawodowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej protokół egzaminu z przygotowania zawodowego obejmującego wykonanie pracy dyplomowej protokół egzaminów eksternistycznych

102 103

MENiS-II/154/2 MENiS-I/135/2

29. Arkusze ocen Numer wzoru 1 104

Symbol 2 MENiS-I/110/2

Przeznaczenie 3 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonych w formie stacjonarnej

105 106 107 108

MENiS-I/116/2 MENiS-I/111/2 MENiS-I/117/2 MENiS-I/118/2

109

MENiS-I/112/2

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 504 z 2005 - Strona 17 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 511 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 510 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 509 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 508 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w zakresie niektórych działań w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 507 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 506 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 505 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-08 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 45

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 537

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-28 poz. 1320

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-02 poz. 207

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane