Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 516 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-04-12
Data wydania:2005-03-22
Data wejscia w życie:2005-04-27
Data obowiązywania:2005-04-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 516 z 2005


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 59                — 3969 —                Poz. 516


516

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 164, poz. 1350) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Audycje wyborcze są nieodpłatnie rozpowszechniane w programach regionalnych i ogólnokrajowych „Telewizji Polskiej — Spółka Akcyjna”, zwanej dalej „Telewizją Polską”, oraz programach regionalnych emitowanych przez spółki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej „spółkami radiofonii regionalnej”, a także w programach ogólnokrajowych „Polskiego Radia — Spółka Akcyjna”, zwanego dalej „Polskim Radiem”.”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może zezwolić, na wniosek zainteresowanego komitetu wyborczego, złożony w terminie 8 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, dotyczący rozpowszechniania audycji w okręgach wyborczych położonych na granicy obszarów określonych w załącznikach, o których mowa w ust. 1, na emitowanie audycji wyborczych z obszaru sąsiedniego, jeżeli jest to uzasadnione lepszą jakością techniczną programu.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych przedstawią organom spółek, określonym w § 6 i 7, w terminie 10 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie: „§

9. Po rozpatrzeniu wniosków pełnomocników, w terminie 12 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, organy spółek określone w § 6 i 7 dokonują ustaleń i informują na piśmie pełnomocników o:

1) czasie antenowym przyznanym komitetowi wyborczemu;

2) terminach emisji audycji wyborczych komitetu wyborczego;

3) terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych;

4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze.”;

5) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeżeli obszary emitowania, o których mowa w § 2 w ust. 1, obejmują więcej niż jeden program regionalny Telewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej, pełnomocnik wskazuje, w terminie 10 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych, w którym z programów regionalnych mają być rozpowszechniane audycje wyborcze.”;

6) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: „§ 17a.

1. W wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2—4.

2. W wyborach nowych rad i w wyborach przedterminowych:

1) termin, o którym mowa w § 2 ust. 2, upływa

3. dnia po upływie terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych;

2) termin, o którym mowa w § 4 ust. 1, upływa

5. dnia po upływie terminu na zgłaszanie do zarejestrowania list kandydatów na radnych;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 516 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 517 z 20052005-04-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2005 r. sygn. akt K 19/02

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 515 z 20052005-04-12

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 514 z 20052005-04-12

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 513 z 20052005-04-12

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 512 z 20052005-04-12

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Sponsoring a działalność reklamowa

  Jaka jest różnica na gruncie obowiązującego prawa pomiędzy działalnością reklamową firmy a jej działaniami sponsorskimi?

 • Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

  Prezes zarządu spółki z o.o. (będący jednocześnie jednym ze wspólników) sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Chce jednak (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-11 poz. 521

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-08 poz. 8

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-14 poz. 1146

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 513

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.