Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 796 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2005 r. sygn. akt P 6/04

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-05-30
Data wydania:2005-05-17
Data wejscia w życie:2005-06-14
Data obowiązywania:2005-05-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 796 z 2005


Dziennik Ustaw Nr 94                — 6220 —                Poz. 796


796

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 17 maja 2005 r. sygn. akt P 6/04 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jamróz, Wiesław Johann — sprawozdawca, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,


protokolant: Grażyna Szałygo,

(Dz. U. Nr 133, poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452, z 2003 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067), w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 236, poz. 2356), jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 49 zdanie drugie i trzecie w związku z art. 45 ust. 2 powołanej w punkcie 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie powołanej w punkcie 1 ustawy z dnia 24 września 2004 r., jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Jerzy Stępień Teresa Dębowska-Romanowska Wiesław Johann Adam Jamróz Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 maja 2005 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Kielcach o zbadanie zgodności art. 49 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.) z art. 2 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 49 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 796 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 795 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 794 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 793 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 792 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 791 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 790 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 789 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kobylanka w województwie zachodniopomorskim

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 788 z 20052005-05-30

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 787 z 20052005-05-30

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 786 z 20052005-05-30

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 785 z 20052005-05-30

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 784 z 20052005-05-30

  Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

zamów dokument

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.