Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 811 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-06-02
Data wydania:2005-05-30
Data wejscia w życie:2005-06-17
Data obowiązywania:2005-06-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 811 z 2005


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 96                — 6272 —                Poz. 811


811

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598) wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział 2 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 2 Wyroby akcyzowe objęte szczególnym nadzorem podatkowym § 4.

1. Szczególnym nadzorem podatkowym są objęte następujące wyroby akcyzowe, które są objęte procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego:

1) alkohol etylowy, oznaczony symbolem PKWiU 15.92 oraz kodem CN 2207;

2) napoje alkoholowe destylowane, oznaczone symbolem PKWiU 15.91 oraz kodem CN 2208, zwane dalej „napojami spirytusowymi”, oraz ich półprodukty;

3) piwo otrzymywane ze słodu, oznaczone symbolem PKWiU 15.96.10-00 oraz kodem CN 2203 00, zwane dalej „piwem”, napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których rzeczywista zawartość alkoholu przekracza 0,5 % objętości, oznaczone symbolem PKWiU ex15.94.10 oraz kodem CN ex2206 00;

4) wino gronowe, oznaczone symbolem PKWiU 15.93 oraz kodem CN 2204, napoje fermentowane (np. jabłecznik, wino z gruszek, miód pitny) pozostałe; mieszane napoje zawierające alkohol, oznaczone symbolem PKWiU 15.94.10 oraz kodem CN 2206 00, wermut gronowy i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi, oznaczone symbolem PKWiU 15.95.10 oraz kodem CN 2205, zwane dalej „wyrobami winiarskimi”;

5) owoce pozostałe zakonserwowane, zawierające w swym składzie alkohol etylo———————

1)

wy, oznaczone symbolem PKWiU ex15.33.25 oraz kodem CN ex2008, pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % objętości bez względu na symbol PKWiU i kod CN, zwane dalej „napojami alkoholowymi”;

6) cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu, oznaczone symbolem PKWiU 16.00.11 oraz kodem CN 2402, tytoń do palenia, oznaczony symbolem PKWiU 16.00.12-30 oraz kodem CN 2403 10, zwane dalej „wyrobami tytoniowymi”;

7) produkty rafinacji ropy naftowej, takie jak: a) benzol, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.73-20 oraz kodem CN 2707 10, b) toluole stosowane jako paliwa napędowe lub do ogrzewania, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.1, oraz toluole do innych celów, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.2, sklasyfikowane w pozycji CN 2707 20, c) ksylole stosowane jako paliwa napędowe lub do ogrzewania, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.3, oraz ksylole do innych celów, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-30.4, sklasyfikowane w pozycji CN 2707 30, d) mieszaniny węglowodorów aromatycznych pozostałe, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-40.3, sklasyfikowane w pozycji CN 2707 50, e) benzyna silnikowa, w tym lotnicza, oznaczona symbolem PKWiU 23.20.11, oleje lekkie pozostałe otrzymane z przerobu ropy naftowej oraz lekkie produkty przerobu, gdzie indziej niesklasyfikowane, oznaczone symbolem PKWiU 23.20.13, objęte kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 59 i CN 2710 11 90, f) paliwo typu ciężkiej benzyny do silników odrzutowych, oznaczone symbolem PKWiU 23.20.12 oraz kodem CN 2710 11 70, g) nafta (w tym do silników odrzutowych), oznaczona symbolem PKWiU 23.20.14, objęta kodami CN od 2710 19 21 do 2710 19 29, oraz oleje średnie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, oznaczone symbo-

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 811 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 821 z 20052005-06-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2005 r. sygn. akt SK 44/04

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 820 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 819 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 818 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia"

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 817 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 816 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 815 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 814 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 813 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 812 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 810 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 809 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 808 z 20052005-06-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 807 z 20052005-06-02

  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.