Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1209 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-09-25
Data wydania:2006-09-04
Data wejscia w życie:2006-10-10
Data obowiązywania:2006-09-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1209 z 2006pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1209 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1216 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1215 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1214 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1213 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1212 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie podmiotów przeprowadzających analizy antydopingowe

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1211 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1210 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1208 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1207 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1206 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1205 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1204 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1203 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1202 z 20062006-09-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorstwom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1201 z 20062006-09-25

  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1200 z 20062006-09-25

  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1199 z 20062006-09-25

  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-09 poz. 917

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-17 poz. 1315

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1722

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-04 poz. 1256

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-28 poz. 1398

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.