Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1468 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-02
Data wydania:2006-10-19
Data wejscia w życie:2006-11-10
Data obowiązywania:2006-11-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1468 z 2006


1468

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania

———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) w § 3 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) objętym formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) lub obszaru, ujętego w projekcie listy obszarów Natura 2000, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: J. Szyszko

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1468 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1470 z 20062006-11-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1469 z 20062006-11-02

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1467 z 20062006-11-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1466 z 20062006-11-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zakresu informacji, które powinny być umieszczone w protokole wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przeprowadzonej kontroli biodegradacji lub kompostowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sposobu przekazywania tych informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1465 z 20062006-11-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wzoru protokołu z przeprowadzenia kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu oraz wzoru protokołu kontroli wykonywania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

zamów dokument

Porady prawne

 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

  Które przepisy regulują jaki zestaw dokumentów (jeśli chodzi o mapy, a nie inne dokumenty np. zapewnienia od dostawców mediów) należy dołączyć do wniosku o wydanie (...)

 • Przekraczanie granic w UE na starym dowodzie

  Czy do przekraczania granic państwowych wewnątrz Unii Europejskiej będę potrzebował paszportu? Spotkałem się bowiem z opiniami, że nadal jest on potrzebny na granicy, (...)

 • Dowód osobisty dla 13-latka jako paszport

  Czy dziecko w wieku 13 lat (ukończone) może otrzymać dowód osobisty? Jeśli tak, czy ten dokument będzie również ważny przy przekraczaniu granic UE, czy jednak musi (...)

 • Obszar oddziaływania obiektu

  Istnieje kilka przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które określają w praktyce (...)

 • Metoda stosowana przy rozgraniczaniu nieruchomości

  W jaki sposób geodeta powinien dokonywać pomiaru przy rozgraniczaniu nieruchomości? Czy powinien to czynić od ściany bocznej fundamentu ogrodzenia czy od środka?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2841

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-29 poz. 922

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-17 poz. 1004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-29 poz. 652

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-24 poz. 715

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.