Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1497 z 2006 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-10
Data wydania:2006-10-25
Data wejscia w życie:2006-11-25
Data obowiązywania:2006-11-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1497 z 2006 - Strona 2


Strona 2 z 11

Dziennik Ustaw Nr 203                — 10225 —                Poz. 1497


Załącznik nr 2

WZÓR L.dz. ............................/...................... „POUFNE” po wypełnieniu Egz. pojedynczy KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO PRACY

1. Dane personalne: a) imię (imiona) i nazwisko ..................................................................................................................................... b) nazwisko rodowe ................................................................................................................................................. c) imiona rodziców ................................................................................................................................................... d) nazwisko rodowe matki .......................................................................................................................................


2. Stan cywilny ..............................................................................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia ..........................................................................................................................................

4. Narodowość ..............................................................................................................................................................

5. Obywatelstwo ............................................................................................................................................................

6. Czy posiada/posiadał(a) Pan(i) inne obywatelstwo (jakie, od kiedy) .....................................................................................................................................................................................

7. Czy używał(a) Pan(i) innego nazwiska lub pseudonimu (jakiego, kiedy) .....................................................................................................................................................................................

8. Numer ewidencyjny PESEL ......................................................................................................................................

9. Numer identyfikacji podatkowej NIP .......................................................................................................................

10. Seria i numer dowodu osobistego .........................................................................................................................

POUFNE 1/6 DEWD .........

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1497 z 2006 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1503 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1502 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1501 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1500 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1499 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1498 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1496 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1495 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1494 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Godziny nadliczbowe a stanowisko kierownicze

  Czy pracownikowi zatrudnionemu w firmie na podstawie umowy o pracę na stanowisku specjalisty - menagera do spraw sprzedaży (jest to stanowisko jednoosobowe i kierownicze) (...)

 • Wynagrodzenie dyrektora za nadgodziny

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora w przypadku pracy ponad czas pracy obowiązujący w firmie przysługuje wypłata z tytułu nadgodzin?

 • Wynagrodzenie za nadgodziny dyrektora

  Czy osoba pracująca jako dyrektor w firmie nie ma prawa do nadgodzin? Czy sytuacja, że poświęca firmie po 12 godzin dziennie wpisuje się w zakres jego obowiązków?

 • Wynagrodzenie kierownika za godziny nadliczbowe

  Gdzie można znaleźć przepis, który mówi o tym, że kierownikowi nie należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, gdyż kierownik ma normowany czas pracy zakresem (...)

 • Nadgodziny kierownika

  W myśl artykułu 151 [4] kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej nie otrzymuje dodatku za pracę w nadgodzinach. Czy kierownik sklepu, hurtowni, nad którym pieczę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-11 poz. 1403

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-19 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 856

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-26 poz. 879

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.