Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1574 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-27
Data wydania:2006-11-17
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-11-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1574 z 2006


Strona 1 z 2
1574

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217 i Nr 190, poz. 1399) zarządza się, co następuje: §


1. Ustala się stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin, określone w załączniku do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1746, z 2003 r. Nr 185, poz. 1804 oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 887). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Dziennik Ustaw Nr 214                — 10692 —                Poz. 1574


Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. (poz. 1574)

STAWKI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOPALIN

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1574 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1580 z 20062006-11-27

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1579 z 20062006-11-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz składania oświadczeń o zaciąganych zobowiązaniach finansowych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1578 z 20062006-11-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1577 z 20062006-11-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1576 z 20062006-11-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1575 z 20062006-11-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1573 z 20062006-11-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1572 z 20062006-11-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie poręczeń i gwarancji

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1571 z 20062006-11-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na restrukturyzację w formie poręczeń i gwarancji

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1570 z 20062006-11-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórym przedsiębiorcom, będącym dłużnikami Skarbu Państwa z tytułu wykonywania umów poręczenia lub gwarancji, pomocy na restrukturyzację

zamów dokument

Porady prawne

 • Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

  Kupiłem od spółdzielni lokal użytkowy umieszczony na parterze budynku mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego). Spółdzielnia ustaliła (...)

 • Odpowiedzialność karna za niepłacenie czynszu

  Najemca lokalu użytkowego nie płaci wynajmującemu umówionego czynszu. Nie chce też opuścić lokalu pomimo kilkakrotnego wezwania. Wynajmujący nie tylko nie otrzymuje (...)

 • Stawka eksploatacyjna a status członka SM

  Czy jest zgodne z prawem działanie polegające na różnicowaniu stawek eksploatacyjnych dla członków spółdzielni mieszkaniowych posiadających własnościowe prawo do (...)

 • Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

  Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie?

 • Kurator absentis-koszty

  Sprawa jest o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieznane jest miejsce pobytu jednego z właścicieli działek, po których ma być szlak drogi. Dane z CBA. Wnioskodawców (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.