Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1583 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-28
Data wydania:2006-11-23
Data wejscia w życie:2006-12-13
Data obowiązywania:2006-11-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1583 z 2006


1583

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje: §

1. Wzór imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, określa załącznik do rozporządzenia. §


2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, wydaje Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na umotywowany, pisemny wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. (poz. 1583)

WZÓR IMIENNEGO UPOWA˚NIENIA FUNKCJONARIUSZA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO STANOWIĄCEGO PODSTAW¢ UDOST¢PNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1583 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1582 z 20062006-11-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1581 z 20062006-11-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-29 poz. 830

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-29 poz. 829

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-08 poz. 340

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu do danych osobowych przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-27 poz. 1579

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz składania oświadczeń o zaciąganych zobowiązaniach finansowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.