Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1594 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-30
Data wydania:2006-11-29
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1594 z 2006


1594

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, poz. 2201 oraz z 2004 r. Nr 263, poz. 2619) zarządza się, co następuje:


———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

§

1. Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia jednego pracownika w 2007 r. wynosi:

1) 4 896,18 zł — przy okresie szkolenia do 24 miesięcy;

2) 8 160,31 zł — przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Minister Finansów: Z. Gilowska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1594 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1598 z 20062006-11-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1597 z 20062006-11-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1596 z 20062006-11-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1595 z 20062006-11-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1593 z 20062006-11-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1592 z 20062006-11-30

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.