Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1637 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-08
Data wydania:2006-11-30
Data wejscia w życie:2006-12-23
Data obowiązywania:2006-12-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1637 z 2006


1637

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r. Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Ustala się, że w 2007 r.:

1) maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3,4 %;

———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 226 i Nr 240, poz. 2407.

2) orientacyjne wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach roku, w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z roku poprzedniego, wynoszą: a) w I kwartale — 1,4 %, b) w II kwartale — 2,2 %, c) w III kwartale — 3,0 %, d) w IV kwartale — 7,0 %. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1637 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1645 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada r. w sprawie stawek opłat produktowych

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1644 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez państwowa Inspekcję sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1643 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem sędziów poza stałe miejsce służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1642 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem prokuratorów poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1641 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1640 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1639 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2006

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1638 z 20062006-12-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1636 z 20062006-12-08

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1635 z 20062006-12-08

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

zamów dokument

Porady prawne

 • Renta rodzinna a umowa zlecenie

  Czy osoba posiadająca rentę rodzinną po mężu może podjąć pracę jako akwizytor na umowę zlecenie, jeżeli tak to ile może zarobić brutto na miesiąc żeby nie (...)

 • Wynagrodzenia lekarza stażysty

  Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia (...)

 • Dodatkowe dochody a pobieranie renty rodzinnej

  Czy można dorabiać na rencie rodzinnej i do jakiej kwoty?

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

 • Renta rodzinna a zatrudnienie

  Otrzymuję rentę rodzinną po mamie, studiuję i mam zamiar podjąć pracę. Do jakiej wysokości mogę przyjmować wynagrodzenie i nie stracić renty?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.