Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1676 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-14
Data wydania:2006-12-12
Data wejscia w życie:2006-12-14
Data obowiązywania:2006-12-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1676 z 2006


1676

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 782) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego bu-


Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.

Dziennik Ustaw Nr 230                — 11374 —                Poz. 1676


dżetu o kwotę do 1 mln zł w poszczególnych wypadkach, z uwzględnieniem ust.

3.

2. Minister Finansów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 750 tys. zł w poszczególnych wypad-

kach, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1676 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1678 z 20062006-12-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1684 z 20062006-12-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt SK 15/06

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1683 z 20062006-12-14

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1682 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1681 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1680 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1679 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1677 z 20062006-12-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 257

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-05 poz. 1412

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.

 • Legislacja UE z 2004-12-23 nr 377 poz. 117

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Korekta Budżetu Uzupełniającego (SRB) rok finansowy 2004

 • Monitor Polski 2002 nr 34 poz. 532

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Legislacja UE z 2007-05-16 nr 127 poz. 1

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.