Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1724 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-21
Data wydania:2005-11-29
Data wejscia w życie:2007-01-05
Data obowiązywania:2006-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1724 z 2006


1724

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1377) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 lipca 2004 r. ratyfikował wyżej wymienioną Konwencję. Dnia 29 lipca 2004 r. został złożony u depozytariusza — Rządu Królestwa Belgii — dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do powyższej Konwencji.


Dziennik Ustaw Nr 238                — 11870 — Republika Macedonii Republika Mołdowy Monaco                Poz. 1724


1 listopada 1998 r. 1 marca 2000 r. 1 grudnia 1997 r. 1 stycznia 1986 r. 1 stycznia 1986 r. 1 marca 1994 r. 1 stycznia 1986 r. 1 września 1996 r. 1 lipca 2005 r. 1 stycznia 1997 r. 1 października 1995 r. 1 lipca 1992 r. 1 grudnia 1995 r. 1 marca 1989 r. 1 maja 2004 r. 1 lipca 1992 r.

Zgodnie z artykułem 36 ust. 4 w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższa Konwencja weszła w życie dnia 1 września 2004 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami Konwencji w podanych niżej datach: Republika Albanii Republika Austrii Królestwo Belgii Bośnia i Hercegowina Republika Bułgarii Republika Chorwacji Republika Cypryjska Republika Czeska Królestwo Danii Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Irlandia Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Malty 1 kwietnia 2002 r. 1 maja 1993 r. 1 stycznia 1986 r. 1 marca 2004 r. 1 czerwca 1997 r. 1 marca 1997 r. 1 stycznia 1991 r. 1 stycznia 1996 r. 1 sierpnia 1994 r. 1 stycznia 2001 r. 1 stycznia 1986 r. 1 września 1988 r. 1 stycznia 1997 r. 1 stycznia 1986 r. 1 stycznia 1986 r. 1 lipca 1989 r.

Królestwo Niderlandów Republika Federalna Niemiec Królestwo Norwegii Republika Portugalska Rumunia Serbia i Czarnogóra Republika Słowacka Republika Słowenii Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Turcji Ukraina Republika Węgierska

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 1 stycznia 1986 r. Republika Włoska 1 kwietnia 1996 r.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. J. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1724 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1729 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1728 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1727 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1726 z 20062006-12-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1725 z 20062006-12-21

  Umowa Wielostronna w sprawie opłat trasowych, sporządzona w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1723 z 20062006-12-21

  Międzynarodowa konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzona w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmieniona Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmieniona Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1377

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r.,zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1378

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1379

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 8 października 2002 r. o przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", ujednoliconej przez Protokół z dnia 27 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-11 poz. 1142

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., zmienionej Protokołem do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-26 poz. 1141

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r., zmienionej Protokołem do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonym w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.