Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 572 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-05-16
Data wydania:2006-04-04
Data wejscia w życie:2006-05-16
Data obowiązywania:2006-05-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 572 z 2006


Strona 1 z 74
572

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127) zarządza się, co następuje: §


1. Wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej program zwalczania:

1) gruźlicy bydła (Bovine tuberculosis), który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) brucelozy bydła (B. abortus), który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy — BSE), który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) wścieklizny (Rabies), który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. (poz. 572)

Załącznik nr 1

Dziennik Ustaw Nr 82                — 3798 —                Poz. 572


< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 572 z 2006 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-08-15 nr 213 poz. 32

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją (...)

 • Legislacja UE z 2007-05-24 nr 132 poz. 38

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca urzędowego uznania Norwegii za terytorium wolne od gruźlicy bydła, brucelozy (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-01 poz. 947

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-18 poz. 629

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na 2009 r. programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

 • Legislacja UE z 2009-10-16 nr 271 poz. 34

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Szkocji za oficjalnie wolną od gruźlicy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.