Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 638 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-06-01
Data wydania:2006-04-25
Data wejscia w życie:2006-06-01
Data obowiązywania:2006-06-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 638 z 2006pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 638 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 646 z 20062006-06-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 645 z 20062006-06-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 644 z 20062006-06-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzorów wniosków o zmianę specyfikacj

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 643 z 20062006-06-01

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 642 z 20062006-06-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 641 z 20062006-06-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 640 z 20062006-06-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 639 z 20062006-06-01

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 637 z 20062006-06-01

  Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 636 z 20062006-06-01

  Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 635 z 20062006-06-01

  Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 634 z 20062006-06-01

  Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 633 z 20062006-06-01

  Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Płatności bezpośrednie dla posiadaczy

  Czy spółka nie będąca właścicielem gruntów rolnych, nie posiadająca umowy dzierżawy, ani żadnej innej może wystąpić o dopłaty bezpośrednie. Ja jako właściciel (...)

 • Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

  Kto wydaje decyzję o wyłączeniu działki z gruntów rolnych?

 • Rekultywacja terenów pogórniczych

  Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję jest położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji

  Jak właściciel nieruchomości może dokonać wyłączenia gruntu rolnego na grunt pod zabudowę jednorodzinną? Moja działka (łąka) jest "wysepką" wśród okolicznych (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1551

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-20 poz. 1526

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie stawki płatności cukrowej w 2006 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-25 poz. 503

  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 361

  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1791

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.