Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1253 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-19
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1253 z 2007


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 178                — 12626 —                Poz. 1253


1253

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1704 oraz z 2007 r. Nr 26, poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1005,4645 ha, położone na terenach miast: Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań i Zielona Góra oraz gmin: Barlinek, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Goleniów, Gubin, Karlino, Lubsko, Międzyrzecz, Police, Rzepin, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Swarzędz i Zielona Góra.”;

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: a) w Podstrefie Słubice: — wyrazy „Powierzchnia: 120,2745 ha” zastępuje się wyrazami „Powierzchnia: 169,7778 ha”, — w Kompleksie nr 2, na końcu dodaje się opis granic i terenów Części: C i D, w brzmieniu: „Część C Obręb ewidencyjny nr 10 Âwiecko, gmina Słubice Arkusz mapy 3 Teren obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 9/4. Granica biegnie od punktu nr 420.412-50, położonego w południowo-wschodniej części działki na skraju kompleksu leśnego, w kierunku północno-zachodnim, prawym brzegiem lasu, przez punkty nr: 420.412-51, 420.412-52, 420.412-53 aż do skrajnego punktu brzegu lasu oznaczonego nr 420.412-54. W tym punkcie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 420.412-3031, w którym zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 420.412-3030 do punktu nr 420.412-3029, położonego na skraju linii kolejowej Kunowice-Cybinka. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dalej biegnie wzdłuż toru kolejowego przez punkty nr: 10.2-92, 10.2-91, 10.2-40, 10.2-39, 10.2-38, 10.2-37, 10.2-36, 10.2-35 do punktu nr 10-1230. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej krawędzi działki nr 9/4 do punktu nr 10-1231, położonego na skraju drogi krajowej nr 29 Słubice — Zielona Góra. Od punktu nr 10-1231 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim w linii prostej wzdłuż drogi krajowej nr 29 przez punkt nr 420.412-48 do punktu nr 11.1-3056, zlokalizowanego na skraju dużego kompleksu leśnego. W punkcie nr 11.1-3056 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ściany lasu iglastego przez punkt nr 420.412-49 do punktu nr 420.412-50, od którego rozpoczęto opis granic. Część D Obręb ewidencyjny nr 10 Âwiecko, gmina Słubice Arkusz mapy 3 Teren obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 7/2. Granica biegnie od punktu nr 10-498, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 7/2 na skraju kompleksu leśnego, w kierunku północno-zachodnim, równolegle do drogi krajowej nr 29 Słubice — Zielona Góra, do punktu nr 10-488. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż północnej krawędzi działki nr 7/2 do punktu nr 10-487. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ściany lasu iglastego przez punkty nr: 10-489, 10-490, 10-491, 10.1-5171 do punktu nr 10-492. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 10-493, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 420.412-43, 11-10031, 420.412-44 do punktu nr 420.412-45 będącego granicą obrębów ewidencyjnych nr 2 i

10. W punkcie nr 420.412-45 skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 420.412-46 do punktu nr 10-498, od którego rozpoczęto opis granic.”,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1253 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.