Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1363 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-18
Data wydania:2007-09-07
Data wejscia w życie:2007-12-31
Data obowiązywania:2007-10-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1363 z 2007


1363

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r. Art. 1. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. po upływie terminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz. 733, z późn. zm.1)), z dniem ———————

1)

1 stycznia 2008 r. stanowią dokument stwierdzający tożsamość osoby oraz poświadczający obywatelstwo polskie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2008 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński


Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 716, z 1999 r. Nr 108, poz. 1227, z 2001 r. Nr 43, poz. 476 oraz z 2002 r. Nr 183, poz. 1522.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1363 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.