Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1410 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-23
Data wydania:2007-10-16
Data wejscia w życie:2007-10-23
Data obowiązywania:2007-10-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1410 z 2007


1410

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych (Dz. U. Nr 55, poz. 364) w § 1 dodaje się pkt 27—33 w brzmieniu: „27) 80 dt suchej masy na hektar — w przypadku mozgi trzcinowatej; ———————


1)

28) 200 dt suchej masy na hektar — w przypadku rdestu sachalińskiego;

29) 80 dt suchej masy na hektar — w przypadku robinii akacjowej;

30) 100 dt suchej masy na hektar — w przypadku topoli;

31) 80 dt suchej masy na hektar — w przypadku olszyny;

32) 80 dt suchej masy na hektar — w przypadku brzozy;

33) 80 dt suchej masy na hektar — w przypadku leszczyny.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Mojzesowicz

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej — rolnictwo i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1410 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.