Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 126 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-02-09
Data wydania:2007-02-01
Data wejscia w życie:2007-02-24
Data obowiązywania:2007-02-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 126 z 2007pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 126 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 133 z 20072007-02-09

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 132 z 20072007-02-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odnotowywania wydania decyzji o określeniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemca na to terytorium

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 131 z 20072007-02-09

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 130 z 20072007-02-09

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 129 z 20072007-02-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 128 z 20072007-02-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 127 z 20072007-02-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Naturalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 125 z 20072007-02-09

  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 124 z 20072007-02-09

  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 123 z 20072007-02-09

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Zakopywanie betonowego gruzu na własnej działce

  Na mojej działce rolnej, której od dawna nie uprawiam, po wydobyciu piachu pod budowę powstały dużych rozmiarów doły na dużym obszarze. Czy wolno mi je zakopać gruzem (...)

 • Dopuszczalny poziom hałasu

  Jakie przepisy regulują dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w bliskim sąsiedztwie innych budynków?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1554

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-14 poz. 1797

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-24 poz. 1181

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-21 poz. 973

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 279

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.