Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1783 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-12
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1783 z 2007


1783

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2008 r. na rzecz obrony Na podstawie art. 208 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Limity świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2008 r. na rzecz obrony wynoszą:

1) do 400 nieruchomości (budynków lub ich części) — na potrzeby związane z przeprowadzeniem poboru; ———————

1)

2) do 585 samochodów, 100 przyczep i 35 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem — na potrzeby związane z przeprowadzeniem ćwiczeń wojskowych, organizowanych z zastosowaniem trybu natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1783 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.