Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1794 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-17
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1794 z 2007


1794

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Piasecznie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4 oraz art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Tworzy się, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Rejonowy w Piasecznie. §


2. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: ———————

1)

1) w § 6 w ust. 2 w pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) Sąd Okręgowy w Warszawie — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-˚oliborza w Warszawie,”;

2) w § 8 w ust. 2 pkt 37 otrzymuje brzmienie: „37) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie: a) Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim — dla miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno, b) Sąd Rejonowy w Piasecznie — dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów, c) Sąd Rejonowy w Pruszkowie — dla miast Piastów i Pruszków oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice, d) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 44, poz. 386, Nr 110, poz. 1056, Nr 219, poz. 2164 i Nr 220, poz. 2186 i 2187, z 2004 r. Nr 127, poz. 1326, Nr 148, poz. 1563 i Nr 281, poz. 2798, z 2005 r. Nr 63, poz. 557, Nr 112, poz. 945 i Nr 197, poz. 1639, z 2006 r. Nr 241, poz. 1755 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 335, Nr 153, poz. 1084, Nr 163, poz. 1161 i Nr 177, poz. 1249.

Dziennik Ustaw Nr 243                — 17231 —                Poz. 1794


Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola, h) Sąd Rejonowy dla Warszawy-˚oliborza w Warszawie — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i ˚oliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki;”.

e) Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy, f) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie — dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Âródmieście, g) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — dla części miasta stołecznego

§

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Sprawiedliwości: w z. M. Cichosz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1794 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.