Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1795 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-17
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1795 z 2007


1795

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: „a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-˚oliborza w Warszawie, b) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,”; ———————

1)

2) w § 3: a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,”, b) w ust. 15 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów: a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do L, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni, b) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od Ł do ˚, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni, c) Wydziału Gospodarczego — dla spraw upadłościowych i naprawczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz.

1698. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167, z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799, z 2005 r. Nr 63, poz. 562, Nr 112, poz. 949 i Nr 197, poz. 1640, z 2006 r. Nr 135, poz. 960 i Nr 228, poz. 1670 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 340.


Dziennik Ustaw Nr 243                — 17232 —                Poz. 1795


wych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;”,

-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni.”;

3) w § 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu — Wydział Gospodarczy — Rejestru Zastawów — do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: konińskiego, poznańskiego i zielonogórskiego,”;

4) w § 5: a) w ust. 7 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, Bielany z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-˚oliborza w Warszawie, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz Sądów Rejonowych: dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie i dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,

3) Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach, gmin Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-˚oliborza w Warszawie oraz Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie i Pruszkowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, a także Sądów Rejono-

b) ust. 15 otrzymuje brzmienie: „15. w województwie wielkopolskim: — w Sądzie Rejonowym — Sądzie Gospodarczym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu tworzy się dwa wydziały gospodarcze — Krajowego Rejestru Sądowego — obejmujące łącznie obszar województwa wielkopolskiego:

1) Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa wielkopolskiego objętej obszarem właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu,

2) Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa wielkopolskiego objętej obszarem właściwości Sądów Okręgowych w Kaliszu i Koninie oraz Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Pile, Rawiczu, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Sprawiedliwości: w z. M. Cichosz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1795 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.