Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 471 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-04-19
Data wydania:2007-04-17
Data wejscia w życie:2007-04-19
Data obowiązywania:2007-04-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 471 z 2007pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 471 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 474 z 20072007-04-19

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 473 z 20072007-04-19

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 472 z 20072007-04-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 470 z 20072007-04-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Książa Wielkopolskiego w województwie wielkopolskim

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-26 poz. 211

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-25 poz. 1533

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-06 poz. 949

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-28 poz. 224

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-23 poz. 1728

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, kryteriów i trybu jego oceny oraz wzoru formularza rozliczenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.