Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 633 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-05-30
Data wydania:2007-05-23
Data wejscia w życie:2007-05-30
Data obowiązywania:2007-05-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 633 z 2007


Dziennik Ustaw Nr 95                — 5832 —                Poz. 633


633

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————


1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 237, poz. 2018, z 2004 r. Nr 51, poz. 513, z 2005 r. Nr 69, poz. 624 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 254) w § 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) przeciw Haemophilus influenzae typu b dzieci od

7. tygodnia życia do ukończenia

7. roku życia.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: Z. Religa

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 633 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 632 z 20072007-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 630 z 20072007-05-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wzoru specjalnego zezwolenia połowowego

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 629 z 20072007-05-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wzoru licencji połowowej

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 631 z 20070007-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2006-06-28 nr 174 poz. 7

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/148/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-22 poz. 1509

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-24 poz. 100

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Legislacja UE z 2006-07-29 nr 208 poz. 39

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/147/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie (...)

 • Legislacja UE z 2006-10-21 nr 291 poz. 38

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2006 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków podtypu H5 w niektórych gospodarstwach (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.