Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 637 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisanej w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-05-31
Data wydania:2006-12-21
Data wejscia w życie:2007-06-15
Data obowiązywania:2007-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 637 z 2007


637

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisanej w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 4 października 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisaną w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 Umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa weszła w życie dnia 18 października 2006 r. Minister Spraw Zagranicznych: A. E. Fotyga


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 637 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 638 z 20072007-05-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 636 z 20072007-05-31

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową podpisana w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 635 z 20072007-05-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 634 z 20072007-05-31

  Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 108

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia podpisanego w Pradze dnia 13 lipca 2000 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie pozycji 7 załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Monitor Polski 2006 nr 14 poz. 191

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach handlowych i płatnościach, sporządzonej w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 110

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem podpisanym w Pradze dnia 29 maja 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 360

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 97 poz. 1072


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.