Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 738 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-07-02
Data wydania:2008-06-18
Data wejscia w życie:2008-07-17
Data obowiązywania:2008-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 738 z 2008pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 738 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 740 z 20082008-07-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 739 z 20082008-07-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Wydawnictwu Augustana" z siedzibą w Bielsku-Białej

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 737 z 20082008-07-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brody w województwie świętokrzyskim

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 736 z 20082008-07-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 735 z 20082008-07-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 734 z 20082008-07-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 733 z 20082008-07-02

  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 732 z 20082008-07-02

  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 731 z 20082008-07-02

  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 730 z 20082008-07-02

  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 729 z 20082008-07-02

  Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zajęcie poborów za zaległe alimenty

  Jestem żołnierzem zawodowym w trakcie rozwodu mam zasądzone alimenty na nie pracującą żonę i dzieci. Zalegam żonie z alimentami. Żona podała do komornika aby ściągnął (...)

 • Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

  Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje (...)

 • Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

  Pracowałem w wojsku przez 7 lat. Następnie leczyłem się psychiatrycznie na depresję i nerwicę. Jeżeli złożę wypowiedzenie w pracy, czy przy zwolnieniu zachowam wszystkie (...)

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

 • Prawo do odsetek od zawieszonego uposażenia

  Jestem policjantem w 2003 roku wstrzymano mi 50 % nagrody rocznej oraz 50% dodatku służbowego miesięcznego. W wyniku przegranych spraw w NSA w dniu 01.12.2004 roku wyrównano (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1350

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-15 poz. 1349

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-06 poz. 1442

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 365

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.