Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 865 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-07-31
Data wydania:2008-07-10
Data wejscia w życie:2008-08-15
Data obowiązywania:2008-07-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 865 z 2008pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 865 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 875 z 20082008-07-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2008 r. sygn. akt P 41/07

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 874 z 20082008-07-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2008 r. sygn. akt K 24/07

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 873 z 20082008-07-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2008 r. sygn. akt P 49/07

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 872 z 20082008-07-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2008 r. sygn. akt P 27/07

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 870 z 20082008-07-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 869 z 20082008-07-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 868 z 20082008-07-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 867 z 20082008-07-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 866 z 20082008-07-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 864 z 20082008-07-31

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 863 z 20082008-07-31

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. uchylająca ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieodrobionego

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 871 z 20082008-07-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Ośrodka Readaptacyjnego-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie

zamów dokument

Porady prawne

 • Przepisy regulujące umowę sprzedaży

  Jakie regulacje obowiązują w sytuacji, gdy firma sprzedająca nie dysponuje Ogólnymi Warunkami Sprzedaży? Czy jest to Kodeks Cywilny?

 • Utylizacja odpadów a prawo Unii Europejskiej

  Proszę o informację czy w Polsce są przepisy, dotyczące utylizacji starych samochodów (takie jak np. w Niemczech)?

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

  Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-25 poz. 1048

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1196

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-03 poz. 1216

  Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-03 poz. 1215

  Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-06 poz. 535

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.