Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1033 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-09-15
Data wydania:2008-09-10
Data wejscia w życie:2008-09-10
Data obowiązywania:2008-09-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1033 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 166                — 8933 —                Poz. 1033


1033

Sygn. akt Ill SW 6/08 UCHWAŁA SĄDU NAJWY˚SZEGO z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych: Przewodniczący, Prezes Sądu Najwyższego: Walerian Sanetra, sędziowie Sądu Najwyższego: Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska, Zbigniew Hajn, Józef lwulski, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Zbigniew Korzeniowski, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Herbert Szurgacz, Romualda Spyt, Jolanta Strusińska-˚ukowska, Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Apelacyjnego: Halina Kiryło,


protokolanci: Eliza Maniewska, Magdalena Rączka,

4. Zastępca Prokuratora Generalnego wniósł o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów,

5. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł o uznanie wyborów za ważne, na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 82 w związku z art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) stwierdza ważność wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21, których wynik został podany w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 705). Przewodniczący: Walerian Sanetra

Prezes Sądu Najwyższego

z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Andrzeja Pogorzelskiego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynanda Rymarza, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu jawnym w dniu 10 września 2008 r., biorąc pod uwagę, iż:

1. podstawą prawną przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360),

2. ze sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej przesłanego do Sądu Najwyższego w dniu 1 lipca 2008 r. wynika, iż nie są jej znane fakty mogące być podstawą kwestionowania ważności wyborów,

3. do Sądu Najwyższego nie wpłynął żaden protest przeciwko ważności wyborów,

sędziowie Sądu Najwyższego: M. Gersdorf, B. Gudowska, Z. Hajn, J. lwulski, K. Jaśkowski (sprawozdawca), Z. Korzeniowski, J. Kwaśniewski, Z. Myszka, H. Szurgacz, R. Spyt, J. Strusińska-˚ukowska, A. Wróbel sędzia Sądu Apelacyjnego: H. Kiryło

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1033 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1035 z 20082008-09-15

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1034 z 20082008-09-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1032 z 20082008-09-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1031 z 20082008-09-15

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzona w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-04 poz. 937

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30

 • Monitor Polski 2010 nr 59 poz. 780

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2010 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-07 poz. 1311

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 kwietnia 2003 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 2

 • Monitor Polski 2013 poz. 1008

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 8 września 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-26 poz. 705

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.