Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1035 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-09-15
Data wydania:2008-09-05
Data wejscia w życie:2008-09-30
Data obowiązywania:2008-09-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1035 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 166                — 8935 —                Poz. 1035


1035

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej Na podstawie art. 31i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (Dz. U. Nr 244, poz. 1804) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Aplikacja komornicza rozpoczyna się 1 stycznia.”; ———————

1)

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.

1. Zajęcia seminaryjne dla aplikantów każdego roku rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek po dniu 1 stycznia i trwają do 31 grudnia.

2. Przerwa w zajęciach seminaryjnych trwa od 1 lipca do 30 września.

3. Zajęcia seminaryjne dla aplikantów odbywają się co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od sześciu do ośmiu godzin lekcyjnych. Jeżeli usprawni to przebieg szkolenia, zajęcia seminaryjne mogą odbywać się w innym cyklu obejmującym nie mniej niż 4 dni w miesiącu.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1035 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1034 z 20082008-09-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1033 z 20082008-09-15

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1032 z 20082008-09-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1031 z 20082008-09-15

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzona w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Sp. z o.o. w organizacji a wystawianie faktur

  Czy spółka z o. o. w organizacji możne wystawiać faktury?

 • Ewidencja przebiegu pojazdu

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wynajmuje samochód osobowy (ma to w zakresie świadczonych usług) spółce z o.o. Osoba ta jest jednocześnie udziałowcem (...)

 • Finansowanie kosztów aplikacji radcowskiej

  Kancelaria radcy prawnego zatrudniła w 2008 roku osobę odbywającą aplikację radcowską. Zatem zatrudniona osoba nie była skierowana na aplikację przez tę kancelarię, (...)

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

 • Samochód w leasingu i ewidencja przebiegu

  Czy w przypadku posiadania samochodu w leasingu, na podstawie umowy zawartej w dniu 1 marca 2003 roku, która to umowa została zakwalifikowana zgodnie z ustawą o podatku (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.