Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1177 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-27
Data wydania:2008-10-17
Data wejscia w życie:2008-11-04
Data obowiązywania:2008-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1177 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 191                — 10531 —                Poz. 1177


1177

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————


1)

§

1. Wprowadza się zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta Poznania w okresie od dnia 27 listopada 2008 r. do dnia 15 grudnia 2008 r. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1177 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1176 z 20082008-10-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1175 z 20082008-10-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1174 z 20082008-10-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 września 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z 1988 r. dotyczącego Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 11 listopada 1988 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 191, poz. 1173 z 20082008-10-27

  Protokół z 1988 r. dotyczący Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzony w Londynie dnia 11 listopada 1988 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1894

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Łódź

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-22 poz. 686

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 516

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-25 poz. 472

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-12 poz. 144

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.