Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1268 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-17
Data wydania:2008-10-10
Data wejscia w życie:2008-12-02
Data obowiązywania:2008-11-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1268 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 203                — 11099 —                Poz. 1268


1268

USTAWA z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa (Dz. U. Nr 61, poz. 259 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1268 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1276 z 20082008-11-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt SK 79/06

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1275 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1274 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1273 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej"

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1272 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1271 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1270 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1269 z 20082008-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1267 z 20082008-11-17

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.