Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1300 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-26
Data wydania:2008-10-30
Data wejscia w życie:2008-12-11
Data obowiązywania:2008-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1300 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 207                — 11276 —                Poz. 1300


1300

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Ustanawia się skład wolnocłowy na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. ———————

1)

2. Szczegółowy opis granic i obszar składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Zarządzającym składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta ustanawia się Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. (poz. 1300)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO ŁÓDè IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA Szczegółowy opis granic składu wolnocłowego Skład wolnocłowy zlokalizowany jest na terenie Terminalu Pasażerskiego nr 2 Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, w hali odlotów. Obszar składu wolnocłowego stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granic składu wolnocłowego. Opis przebiegu granic składu wolnocłowego przedstawiony jest na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy i w Ministerstwie Finansów. Granice składu wolnocłowego stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana zewnętrzna aluminiowo-szklana o długości 12,15 m, ze szkła zwykłego, bezbarwnego, wyposażona w dwie pary drzwi szklanych, dwuskrzydłowych, o szerokości 180 cm i wysokości 235 cm, oddzielająca halę odlotów w składzie wolnocłowym od płyty lotniska;

2) ściana zewnętrzna o długości 6,77 m i grubości 15 cm, z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym typu „Kingspan — Tarmont”, oddzielająca powierzchnię handlową w składzie wolnocłowym od płyty lotniska;

3) ściana zewnętrzna aluminiowo-szklana o długości 16,82 m, ze szkła zwykłego, bezbarwnego, wyposażona w dwie pary drzwi szklanych, dwuskrzydłowych, o szerokości 180 cm i wysokości 235 cm, oddzielająca hol poczekalni i salon dla VIP-ów w składzie wolnocłowym od płyty lotniska;

4) ściana zewnętrzna o długości 4,62 m i grubości 15 cm, z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym typu „Kingspan — Tarmont”, oddzielająca skład wolnocłowy od płyty lotniska;

5) ściana o długości 5,83 m i grubości 10 cm, z płyt gipsowo-kartonowych, izolowana wełną naturalną, oddzielająca skład wolnocłowy od płyty lotniska;

6) ściana o długości 3,07 m i grubości 15 cm, z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym typu „Kingspan — Tarmont”, oddzielająca skład wolnocłowy od pomieszczeń Straży Granicznej;

7) ściana wewnętrzna o długości 3,20 m i grubości 10 cm, z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu z izolacją akustyczną (wełna mineralna), oddzielająca hol poczekalni w składzie wolnocłowym od pomieszczeń Straży Granicznej;

8) ściana wewnętrzna o długości 11,50 m i grubości 10 cm, z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu z izolacją akustyczną (wełna mineralna), z czterema parami drzwi o szerokości 90 cm i wysokości 200 cm, oddzielająca strefę kontroli w składzie wolnocłowym od pomieszczeń Straży Granicznej;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1300 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1307 z 20082008-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 33/07

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1306 z 20082008-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt SK 62/06

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1305 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1304 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1303 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1302 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1301 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1299 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1298 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1297 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1296 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1295 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1294 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 207, poz. 1293 z 20082008-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Służebność czerpania wody

  Władysław O. 1989 r. wykopał studnię na działce, która nie była jego własnością, jednakże za zgodą właściciela tejże działki (była to ustna umowa). Od studni (...)

 • Sposób ustanowienia współwłasności

  Posiadam samochód od 2 lat, chciałabym ustanowić współwłaściciela (siostrę męża). Pani w wydziale komunikacji mówi, że to niemożliwe, bo na fakturze zakupu tylko (...)

 • Odpowiedzialność dłużnika rzeczowego

  Na czym polega odpowiedzialność dłużnika rzeczowego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-13 poz. 917

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-02 poz. 1089

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-17 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-16 poz. 1083

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1388


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.