Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1400 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2008 r. sygn. akt P 54/07

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-09
Data wydania:2008-12-01
Data wejscia w życie:2008-12-09
Data obowiązywania:2008-12-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1400 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 218                — 12114 —                Poz. 1400


1400

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 1 grudnia 2008 r. sygn. akt P 54/07 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Niemcewicz — przewodniczący, Marek Kotlinowski — sprawozdawca, Marek Mazurkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki,


protokolant: Krzysztof Zalecki,

-Stare Miasto w Poznaniu, czy art. 39823 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 176 ust. 1, art. 78 i art. 32 ust. 1 Konstytucji, orzeka: Art. 39823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest nie zgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji. Janusz Niemcewicz Marek Kotlinowski Marek Mazurkiewicz Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 15 lipca i 1 grudnia 2008 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego Poznań-

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1400 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1399 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1398 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1396 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1395 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1394 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1393 z 20082008-12-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1391 z 20082008-12-09

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1390 z 20082008-12-09

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1389 z 20082008-12-09

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.