Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1566 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-29
Data wydania:2008-12-23
Data wejscia w życie:2008-12-29
Data obowiązywania:2008-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1566 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 232                — 13321 —                Poz. 1566


1566

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa pod nazwą Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, zwana dalej „jednostką”, utworzona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1929 r. o utworzeniu Instytutu Ekspertyz Sądowych, podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 1 stycznia 2009 r.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 grudnia 2008 r.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 marca 2009 r. §

2. Obowiązki likwidatora wykonuje dotychczasowy kierownik jednostki. § 3.

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości przejmuje, po zaspokojeniu wierzycieli, mienie jednostki oraz wstępuje we wszystkie jej prawa i obowiązki.

2. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 232, poz. 1566 z 2008 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Ksiegi rachunkowe sp. z o..o.

  Reprezentuję Spółka z o.o. która ma siedzibę w Krakowie i oddział niesamobilansujący się) w Warszawie. Czy jest możliwe, zgodnie z przepisami, prowadzenie księgi (...)

 • Sprawozdanie finansowe sp.z o.o.

  Na jaką datę sporządza się oraz co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postawionej w stan likwidacji?

 • Informowanie o otwarciu likwidacji

  Szereg przepisów prawnych nakłada na likwidatorów obowiązek ujawnienia faktu otwarcia likwidacji w różnych rejestrach, m.in. GUS (Regon), Urząd Skarbowy *NIP, (VAT), (...)

 • Bilans przy likwidacji spółki jawnej

  Kiedy należy sporządzić bilans przy likwidacji spółki?

 • Wstrzymanie prac budowlanych

  Art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru budowlanego może nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-29 poz. 1567

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-30 poz. 1122

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-30 poz. 666

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-15 poz. 1409

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 października 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Kultury" w Warszawie.

 • Monitor Polski 2002 nr 28 poz. 459

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.