Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 839 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-29
Data wydania:2009-06-03
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-06-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 839 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 100                — 7624 —                Poz. 839


839

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 842), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 września 2008 r. ratyfikował wyżej wymieniony Traktat i regulamin. Zgodnie z art. 28 ust. 2 Traktatu wszedł on w życie dnia 16 marca 2009 r. Zgodnie z art. 28 ust. 3 w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Traktat wchodzi w życie dnia 2 lipca 2009 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:


1) Następujące państwa stały się lub staną się stronami Traktatu w podanych niżej datach: Związek Australijski Republika Bułgarii Królestwo Danii1) Republika Estońska Królestwo Hiszpanii Republika Kirgiska Republika Łotewska Republika Mołdowy Rumunia Republika Singapuru Stany Zjednoczone Ameryki Konfederacja Szwajcarska 16 marca 2009 r. 16 marca 2009 r. 16 marca 2009 r. 14 sierpnia 2009 r. 18 maja 2009 r. 16 marca 2009 r. 16 marca 2009 r. 16 marca 2009 r. 16 marca 2009 r. 16 marca 2009 r. 16 marca 2009 r. 16 marca 2009 r.

2) Przy składaniu dokumentu przystąpienia Republika Bułgarii złożyła następujące oświadczenie: Oświadczenie: „Republika Bułgarii niezależnie od postanowień artykułu 19 ustęp 2 żąda wpisania licencji do Rejestru jako warunku dla uznania prawa, jakie licencjobiorca może mieć na podstawie ustawodawstwa Bułgarii, do przystąpienia do postępowania w sprawie ochrony znaku, który jest przedmiotem licencji, włączając w to postępowanie sądowe w sprawie naruszenia i żądanie uzyskania odszkodowania wynikającego z naruszenia.” Declaration: „The Republic of Bulgaria, notwithstanding Article 19(2), requires the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the Bulgarian national law to join or initiate infringement proceedings for protection of the mark, which is the subject of the license, including infringement court proceedings and claims to obtain damages resulting from an infringement.” Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski ———————

1)

Traktat nie stosuje się do Wysp Owczych i do Grenlandii, aż do czasu odwołania.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 839 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 838 z 20092009-06-29

  Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-29 poz. 838

  Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjęte w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

 • Komunikat UE z 2007-07-13 nr 161 poz. 44

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie (...)

 • Komunikat UE z 2008-06-12 nr 146 poz. 76

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej minimalnych (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-10 poz. 715

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 1996 r.

 • Legislacja UE z 2010-02-04 nr 32 poz. 1

  Informacje o terminie wejścia w życie Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim oraz Traktatu Światowej Organizacji (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.