Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 946 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-20
Data wydania:2009-05-07
Data wejscia w życie:2009-10-21
Data obowiązywania:2009-07-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 946 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 114                — 8674 —                Poz. 946


946

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) w art. 99 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.”. Art. 2. Przepis art. 99 ust. 3 Konstytucji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do kadencji Sejmu i Senatu następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 946 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 957 z 20092009-07-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt K 31/08

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 956 z 20092009-07-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt SK 48/05

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 955 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 954 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 953 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 952 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 951 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 950 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 949 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Michałowice w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 948 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Białogard w województwie zachodniopomorskim

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 947 z 20092009-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości zwiększania wskaźnika emerytur i rent w 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Obowiązek urzędnika "bycia uprzejmym"

  Jakie normy (akty prawne) regulują "postawę" urzędnika państwowego wzlędem petenta. Jak dociekać właściwego traktowania przez urzędnika w wypadku dopuszczania się (...)

 • Nakaz europejski- wyrok TK

  Czy aktualnie przepisy dotyczace europejskiego nazazu aresztowania są obowiązujące? Jakie orzeczenia w tej materii zostały wydane przez TK? Na czym polega zastosowanie (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 11 poz. 117

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. nr 110-45-2009 o zmianie postanowienia w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 11 poz. 115

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. nr 110-43-2009 o zmianie postanowienie w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 11 poz. 116

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. nr 110-44-2009 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2013 poz. 390

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-14 -2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2013 poz. 389

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-13-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.