Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1351 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-19
Data wydania:2009-10-16
Data wejscia w życie:2009-10-19
Data obowiązywania:2009-10-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1351 z 2009


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 174                — 13338 —                Poz. 1351


1351

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami i działami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej. § 2.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w kwocie 595 868 zł z części 46 — Zdrowie do części 66 — Rzecznik Praw Pacjenta.

2. Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przenosi się także kwoty wynagrodzeń oraz limity zatrudnienia z części 46 — Zdrowie do części 66 — Rzecznik Praw Pacjenta.

2. Przeniesienia kwot wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2009 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2009 r. (poz. 1351)

Załącznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH MI¢DZY CZ¢ÂCIAMI 46 I 66

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1351 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1356 z 20092009-10-19

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1355 z 20092009-10-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1354 z 20092009-10-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności związanej, terminu wypłaty tej płatności oraz sposobu jej dokonywania

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1353 z 20092009-10-19

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 • Dziennik Ustaw Nr 174, poz. 1352 z 20092009-10-19

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 267

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-09 poz. 912

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1384

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-17 poz. 1187

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-09 poz. 1457

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.