Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1390 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-28
Data wydania:2009-10-20
Data wejscia w życie:2009-10-31
Data obowiązywania:2009-10-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1390 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 179                — 13603 —                Poz. 1390


1390

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia ———————

1)

środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 668). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1390 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1395 z 20092009-10-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2009 r. sygn. akt SK 6/09

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1394 z 20092009-10-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2009 r. sygn. akt SK 15/08

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1393 z 20092009-10-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2009 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1392 z 20092009-10-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2009 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1391 z 20092009-10-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Przywidz w województwie pomorskim

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1389 z 20092009-10-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2009 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2010 r. na rzecz obrony Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1388 z 20092009-10-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1387 z 20092009-10-28

  Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1386 z 20092009-10-28

  Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1385 z 20092009-10-28

  Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1384 z 20092009-10-28

  Ustawa z dnia 11 września 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1383 z 20092009-10-28

  Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-27 poz. 1573

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-10 poz. 1002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-14 poz. 621

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-25 poz. 852

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli

 • Legislacja UE z 2005-04-30 nr 110 poz. 78

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu z dnia 30 marca 2005 r. ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.