Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1506 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawei szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-11-23
Data wydania:2009-11-09
Data wejscia w życie:2009-12-08
Data obowiązywania:2009-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1506 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 195                — 14478 —                Poz. 1506


1506

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) zarządza się, co następuje: §


1. Szczegółowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. (poz. 1506)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DANYCH PRZEWIDZIANYCH DO AKTUALIZACJI I UZUPEŁNIENIA PRZEZ URZ¢DY GMIN W WYKAZIE GOSPODARSTW ROLNYCH W wykazie gospodarstw rolnych aktualizacji i uzupełnieniu przez urzędy gmin podlegają następujące dane:

1) adres siedziby gospodarstwa rolnego: a) nazwa województwa, b) nazwa powiatu, c) nazwa gminy, d) nazwa miejscowości, e) ulica, f) numer posesji, g) numer lokalu;

2) adres użytkownika gospodarstwa rolnego: a) nazwa województwa, b) nazwa powiatu, c) nazwa gminy, d) nazwa miejscowości, e) ulica, f) numer posesji, g) numer lokalu;

3) nazwisko, imię oraz numer PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego w przypadku osoby fizycznej;

4) nazwa oraz numer identyfikacyjny REGON użytkownika gospodarstwa rolnego w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;

5) identyfikatory działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy adres siedziby gospodarstwa rolnego jest inny niż adres użytkownika gospodarstwa rolnego;

6) lokalizacja przestrzenna na mapie adresu siedziby gospodarstwa rolnego oraz adresu użytkownika gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy adresy te występują na terenie danej gminy;

7) powierzchnia gospodarstwa rolnego ogółem;

8) powierzchnia użytków rolnych w ha fizycznych.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1506 z 2009 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-14 poz. 1138

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób

 • Dziennik Ustaw z 1994-05-11 poz. 288

  Ustawa z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.

 • Legislacja UE z 2009-08-06 nr 204 poz. 11

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w odniesieniu do (...)

 • Legislacja UE z 2006-05-31 nr 144 poz. 18

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2006 z dnia 30 maja 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych (...)

 • Legislacja UE z 2007-06-08 nr 146 poz. 17

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo na rok obrachunkowy 2006 od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.