Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 9 z 2009 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-09
Data wydania:2008-12-29
Data wejscia w życie:2009-01-09
Data obowiązywania:2009-01-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 9 z 2009 - Strona 3


Strona 3 z 3

Dziennik Ustaw Nr 2                — 42 —                Poz. 9


28) załącznik nr 61 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszego rozporządzenia;

29) uchyla się załącznik nr 63 do rozporządzenia;

30) dodaje się załączniki nr 64—85 do rozporządzenia, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 27—48 do niniejszego rozporządzenia. § 2.


1. Strukturę logiczną zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), dotyczącego uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. określa załącznik nr 49 do niniejszego rozporządzenia.

2. Strukturę logiczną zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), dotyczącego uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. określa załącznik nr 50 do niniejszego rozporządzenia.

3. Strukturę logiczną informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), dotyczącej uzyskanych dochodów od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. określa załącznik nr 51 do niniejszego rozporządzenia.

4. Strukturę logiczną rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40), dotyczącego uzyskanego dochodu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. określa załącznik nr 52 do niniejszego rozporządzenia. § 3.

1. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za grudzień 2008 r.

2. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za IV kwartał 2008 r.

3. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 15 i 77—83 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do dochodów (strat) osiągniętych (poniesionych) w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2006 r.

4. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 31 i 51 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2009 r.

5. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 37 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmie-

niu nadanym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2009 r.

6. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 38 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2009 r.

7. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 39—42 i 47 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2008 r.

8. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 44 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2007 r.

9. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 64 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym w załączniku nr 27 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2009 r.

10. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 65 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2008 r.

11. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 67—71 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2008 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

12. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 72—76 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2008 r.

13. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 84 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za I kwartał 2009 r.

14. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 85 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2009 r. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru.)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 9 z 2009 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 10 z 20092009-01-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 8 z 20092009-01-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ładzice w województwie łódzkim

zamów dokument

Porady prawne

 • Deklaracje bez podpisu elektronicznego

  Zgodnie z przepisami , od 1 października osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wysyłać deklaracje vat-7 bez podpisu elektronicznego.Czy możliwość (...)

 • Faktury w pdf wysłane e-mailem

  Kilku dostawców rozpoczęło od stycznia 2011 wysyłanie odbiorcy (spółka z o.o.) faktur w formacie pdf jako załącznik do e-maila. Faktury nie są opatrzone kwalifikowanym (...)

 • Kwestionowanie podpisu

  Spółka z o.o. składa do urzędu skarbowego deklaracje podpisane przez prezesa-obcokrajowca. Urząd skarbowy zakwestionował podpis prezesa na ostatniej deklaracji - zdaniem (...)

 • Sfałszowanie podpisu na deklaracji

  Byłam akwizytorem funduszu emerytalnego. Udowodniono mi podrobienie podpisu na jednej deklaracji, Jakie konsekwencje z tego powodu mi grożą?

 • Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

  Jako właściciel biura rachunkowego otrzymałam upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej jako osoba odpowiedzialna za naliczenie podatku. Proszę o opinię, czy mogę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-05 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-28 poz. 1083

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-09 poz. 9

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.