Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 786 z 2010 - Strona 17

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-01
Data wydania:2010-06-07
Data wejscia w życie:2010-07-16
Data obowiązywania:2010-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 786 z 2010 - Strona 17


Strona 17 z 27

Dziennik Ustaw Nr 117                — 9661 —                Poz. 786


V. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami (2 godz.) 1.1. Istota i cele obrotu nieruchomościami 1.2. Współczesne koncepcje obrotu nieruchomościami 1.3. Uczestnicy procesu obrotu nieruchomościami


2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (6 godz.) 2.1. Forma i treść umowy 2.2. Prawa i obowiązki stron umowy 2.3. Niedozwolone klauzule umowne

3. Procedury w obrocie nieruchomościami (20 godz.) 3.1. Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji 3.1.1. Oględziny i inspekcje 3.1.2. Identyfikacja stanu prawnego i użytkowego wg ustawy 3.1.3. Zasady przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 3.1.4. Weryfikacja ceny ofertowej 3.1.5. Reklama i prezentacja nieruchomości 3.1.6. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 3.2. Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcją 3.2.1. Analizowanie potrzeb klientów 3.2.2. Kontakty z klientami 3.2.3. Kojarzenie stron transakcji 3.2.4. Negocjowanie warunków transakcji 3.2.5. Mediacje pomiędzy stronami transakcji 3.3. Czynności związane z zawieraniem transakcji 3.3.1. Kompletowanie dokumentów 3.3.2. Sporządzanie umowy przedwstępnej 3.3.3. Ustalenie terminów związanych z zawarciem transakcji 3.3.4. Dokumentowanie przebiegu transakcji 3.4. Tworzenie baz danych o nieruchomościach 3.5. Współpraca z innymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami

4. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami (4 godz.) 4.1. Nieruchomość jako przedmiot opodatkowania 4.2. Rodzaje podatków i opłat

5. Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (4 godz.) 5.1. Zabezpieczanie należności od klientów 5.2. Zabezpieczanie transakcji 5.2.1. Zabezpieczenia umowne 5.2.2. Depozyty 5.2.3. Rachunki powiernicze 5.2.4. Weksle 5.2.5. Hipoteka 5.2.6. Egzekucja komornicza 5.2.7. Ubezpieczenie kredytu

6. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami (6 godz.) 6.1. Źródła finansowania transakcji w obrocie nieruchomościami 6.2. Kredyty i pożyczki 6.3. Rachunek powierniczy — rachunek bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami

7. Notariusz w obrocie nieruchomościami (6 godz.) 7.1. Czynności notarialne 7.2. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem 7.3. Akt notarialny VI. UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE

1. Rzeczoznawstwo majątkowe — wybrane zagadnienia (4 godz.) 1.1. Istota i cele wyceny nieruchomości 1.2. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego 1.3. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 786 z 2010 - Strona 17 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 790 z 20102010-07-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 52/08

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 789 z 20102010-07-01

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt K 29/07

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 788 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 787 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 785 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 784 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 783 z 20102010-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 496

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-15 poz. 859

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-29 poz. 1827

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Komunikat UE z 2006-07-15 nr 165 poz. 15

  Sprawa C-197/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Hasselt (Belgia) w dniu 3 maja 2006 r. — (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-16 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.