Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 828 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-07
Data wydania:2010-07-05
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-07-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 828 z 2010


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 122                — 10354 —                Poz. 828


828

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. oraz 4 lipca 2010 r. Rozdział 1 Wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów


1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1) głosowanie przeprowadzono w 25 773 obwodach głosowania,

2) uprawnionych do głosowania było 30 833 924 wyborców,

3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wyniosła 17 054 690, w tym:

4) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 11 613,

5) frekwencja wyniosła 55,31 %,

6) liczba oddanych głosów wyniosła 17 050 417, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan J. Jaworski Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Jan Kacprzak Stanisław Kosmal Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej Maria Grzelka Andrzej Kisielewicz Andrzej Mączyński Janusz Niemcewicz Włodzimierz Ryms Stanisław Zabłocki

7) liczba głosów ważnych wyniosła 16 853 021,

8) liczba głosów nieważnych wyniosła 197

396.

2. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów:

1) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 7 919 134 głosy, tj. 46,99 % liczby głosów ważnych,

2) KOMOROWSKI Bronisław Maria 8 933 887 głosów, tj. 53,01 % liczby głosów ważnych.

3. Komisja stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 4 lipca 2010 r., spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i — stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej — Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany KOMOROWSKI Bronisław Maria. Rozdział 2 Zbiorcze wyniki głosowania

1. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dane ogólne) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

2. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia.

Załączniki do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. (poz. 828)

Załącznik nr 1

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 828 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 834 z 20102010-07-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 833 z 20102010-07-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 832 z 20102010-07-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 831 z 20102010-07-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 830 z 20102010-07-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 829 z 20102010-07-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 827 z 20102010-07-07

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 826 z 20102010-07-07

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 825 z 20102010-07-07

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 824 z 20102010-07-07

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 823 z 20102010-07-07

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 49 poz. 659

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-12 poz. 1449

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2001 r. w sprawie sprostowania pisowni nazwiska w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyrobów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 59 poz. 779

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 38 poz. 527

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 38 poz. 528

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.