Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 937 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-04
Data wydania:2010-08-03
Data wejscia w życie:2010-08-03
Data obowiązywania:2010-08-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 937 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 139                — 11196 —                Poz. 937


937

sygn. akt III SW 369/10 UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30 Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych: Przewodniczący: Prezes Sądu Najwyższego — Walerian Sanetra, Sędziowie Sądu Najwyższego: Bogusław Cudowski, Teresa Flemming-Kulesza, Małgorzata Gersdorf, Katarzyna Gonera, Zbigniew Hajn, Józef lwulski, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Halina Kiryło, Zbigniew Korzeniowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Jolanta Strusińska-Żukowska, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec, Andrzej Wróbel


protokolanci: Monika Domańska, Eliza Maniewska

5. Prokurator Generalny wniósł o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 i w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30, których wynik podany został w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r.,

6. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł o stwierdzenie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgach wyborczych w Płocku, Krośnie i Katowicach, na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 82 w związku z art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, ze zm.) stwie r dza wa żność wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30, których wyniki zostały podane w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 747). Przewodniczący: Walerian Sanetra

Prezes Sądu Najwyższego

z udziałem Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Stefana J. Jaworskiego, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu jawnym w dniu 3 sierpnia 2010 r., biorąc pod uwagę, że:

1. podstawą prawną przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, ze zm.),

2. zgodnie z art. 82 ust. 1 Ordynacji wyborczej Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów na podstawie sprawozdania przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów,

3. ze sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej przesłanego do Sądu Najwyższego w dniu 5 lipca 2010 r. wynika, iż nie są jej znane fakty mogące być podstawą kwestionowania ważności wyborów,

4. do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa protesty przeciwko ważności wyborów, oba pozostawione przez Sąd Najwyższy bez dalszego biegu, gdyż nie spełniały wymagań przewidzianych w Ordynacji wyborczej,

Sędziowie Sądu Najwyższego: Bogusław Cudowski, Teresa Flemming-Kulesza, Małgorzata Gersdorf, Katarzyna Gonera, Zbigniew Hajn, Józef lwulski, Kazimierz Jaśkowski, Halina Kiryło, Zbigniew Korzeniowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Jerzy Kwaśniewski, Zbigniew Myszka, Jolanta Strusińska-Żukowska, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec, Andrzej Wróbel

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 937 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 940 z 20102010-08-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 939 z 20102010-08-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 938 z 20102010-08-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 936 z 20102010-08-04

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. oraz 4 lipca 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja wyborów proporcjonalnych

  Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

 • Właściwość sądu w sprawach rozwodowych

  Żona wyprowadziła się od męża 3 lata temu i obecnie mieszka w innym województwie. Czy może złożyć pozew o rozwód do sądu okręgowego w swoim miejscu zamieszkania?

 • Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

  Anglik na stałe zamieszkały w swoim kraju kupuje lokal mieszkalny w Polsce. Czy obcokrajowiec (obywatel Wielkiej Brytanii) nabywając na własność lokal mieszkalny w Polsce (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Właściwość miejscowa prokuratury

  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarliśmy umowę o współpracy. Po upływie kilku miesięcy według nas doszło do popełnienia przestępstwa w zakresie (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 59 poz. 780

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2010 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 33 poz. 482

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 786

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2008-09-15 poz. 1033

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21

 • Monitor Polski 2011 nr 61 poz. 588

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2011 r. o przyjętych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.