Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1017 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-20
Data wydania:2010-07-22
Data wejscia w życie:2010-09-20
Data obowiązywania:2010-08-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1017 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 152                — 11719 —                Poz. 1017


1017

USTA WA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 i Nr 106, poz. 672) w art. 144 § 1 otrzymuje brzmienie: „§


1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: G. Schetyna

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1017 z 2010 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.