Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1031 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-23
Data wydania:2010-08-09
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-08-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1031 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 153                — 11831 —                Poz. 1031


1031

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.


1. Ustala się opłatę za krew i poszczególne składniki krwi wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2—4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości:

1) 260,00 zł za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;

2) 170,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych;

3) 130,00 zł za jednostkę osocza świeżo mrożonego po karencji;

4) 220,00 zł za jednostkę osocza świeżo mrożonego po redukcji patogenów;

5) 85,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

6) 1 050,00 zł za preparat koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

7) 1 050,00 zł za preparat ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

8) 1 450,00 zł za preparat koncentratu granulocytarnego;

9) 250,00 zł za jednostkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych;

10) 110,00 zł za jednostkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej.

1)

2. Określenie jednostka:

1) krwi pełnej konserwowanej, użyte w ust. 1 pkt 1, oznacza 450 ml (± 10 %), bez antykoagulantu;

2) koncentratu krwinek czerwonych, użyte w ust. 1 pkt 2 i 9, oznacza 300 ml (± 100 ml) składnika uzyskanego z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy, w zależności od rodzaju koncentratu krwinek czerwonych;

3) osocza świeżo mrożonego z krwi pełnej, użyte w ust. 1 pkt 3 i 4, oznacza co najmniej 150 ml, a jednostka osocza z aferezy oznacza 200 ml;

4) koncentratu krwinek płytkowych, użyte w ust. 1 pkt 5 i 10, oznacza krwinki płytkowe uzyskane z jednostki krwi pełnej.

3. Określenie preparat:

1) koncentratu krwinek płytkowych, użyte w ust. 1 pkt 6, oznacza dawkę terapeutyczną krwinek płytkowych uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego, zawierającą nie mniej niż 3 x 1011 krwinek płytkowych;

2) ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych, użyte w ust. 1 pkt 7, oznacza dawkę terapeutyczną krwinek płytkowych uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego, zawierającą nie mniej niż 3 x 1011 krwinek płytkowych;

3) koncentratu granulocytarnego, użyte w ust. 1 pkt 8, oznacza dawkę terapeutyczną koncentratu granulocytarnego uzyskanego przy użyciu separatora komórkowego, zawierającą nie mniej niż 1,2 x 1010 granulocytów. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3) Minister Zdrowia: E. Kopacz

3)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1173).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1031 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1032 z 20102010-08-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1030 z 20102010-08-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1029 z 20102010-08-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1028 z 20102010-08-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

zamów dokument

Porady prawne

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Podstawa naliczenia odprawy

  Pracownikowi 31.01.2009 nabył prawo do dwumiesięcznej odprawy. W okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy o pracę pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy. Nadmienię, (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.