Logowanie

Dziennik Ustaw ROK 2010 NR 170

Wyszukiwarka

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1150 z 20102010-09-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2010 r. sygn. akt P 44/09

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1149 z 20102010-09-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2010 r. sygn. akt P 94/08

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1148 z 20102010-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1147 z 20102010-09-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013


 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1146 z 20102010-09-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1145 z 20102010-09-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1144 z 20102010-09-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1143 z 20102010-09-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.