Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1186 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2010 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-24
Data wydania:2010-09-21
Data wejscia w życie:2010-09-24
Data obowiązywania:2010-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1186 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 175                — 13499 —                Poz. 1186


1186

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 21 września 2010 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych za rok gospodarczy 2008/2009 Na podstawie art. 12 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Ustala się za rok gospodarczy 2008/2009 współczynnik średniej wydajności:

1)

1) długiego włókna lnianego z 1 ha upraw lnu w wysokości 1,212 t/ha;

2) krótkiego włókna lnianego z 1 ha upraw lnu w wysokości 1,115 t/ha;

3) włókna konopi z 1 ha upraw konopi włóknistych w wysokości 1,843 t/ha. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009 (Dz. U. Nr 235, poz. 1605). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 14, poz. 115 i Nr 141, poz. 1182, z 2008 r. Nr 52, poz. 303 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1186 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1187 z 20102010-09-24

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1185 z 20102010-09-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-09-12 poz. 1030

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-08 poz. 1186

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych za rok gospodarczy 2007/2008

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1878

 • Dziennik Ustaw z 2006-01-05 poz. 11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi za 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dziennik Ustaw z 2007-01-05 poz. 5

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.